Kristina Šegel

Profesor razrednega pouka (primary school teacher)
Osnovna šola Mengeš

Kamnik, Slovenia

About