Vabilo k sodelovanju

Spoštovani gostje, dragi kolegi in študentje,

Vabimo vas, da se nam pridružite kot aktivni udeleženec s prispevkom ali kot slušatelj na III. MIB mednarodni strokovni konferenci na temo izobraževanja nadarjenih in razvoja potencialov pri otrocih. Konferenca bo potekala v Hotelu Bernardin, Portorož v Sloveniji, od 26. – 28. 10. 2017. Veseli bomo posredovanja vabila ostalim morebitnim zainteresiranim.

V okviru konference bomo organizirali tudi linijo predavanj v slovenskem jeziku.

Osnovna tema konference je usmerjena v didaktiko in metode dela z otroci od vrtca do srednje šole: individualizacija in diferenciacija, motivacija otrok za spodbujanje njihovih potencialov, priprava vzgojno izobraževalnih vsebin za razvoj potencialov pri otroku.

Glavne teme:

Konferenca ponuja predavateljem možnost aktivnega sodelovanja s prispevkom in s predstavitvijo le tega, na podlagi raziskav in izkušenj, v dveh formatih: predavanje ali delavnica.

Za vse formate, je oddaja povzetka prispevka (abstract) potrebna do 15. avgusta 2017. Povzetek prispevka mora biti v angleškem jeziku.

Oddaja celotnega pripevka je potrebna do 31. avgusta 2017. Prispevek je lahko tudi v slovenskem jeziku.

Povzetek/abstract mora obsegati do 250 besed. Celoten prispevek naj obsega do 1500 besed.

Najprej bo oddani povzetek pregledal programski odbor konference ter preveril njegovo ustreznost glede na konferenčne teme in skladnost metodologije. Avtorji bodo prejeli potrditev prejema povzetka v treh (3) delovnih dneh po prijavi. Do 31. avgusta 2017 morajo avtorji pripraviti celoten prispevek.

Podrobna navodila in smernice o postopku priprave in oddaje celotnega prispevka ter povzetka/abstracta prispevka so na voljo na Format and Submission Guide oziroma so v slovenskem jeziku navedena spodaj.

Navodila za pripravo prispevka

Sledeče informacije služijo kot smernice za pripravo prispevka in služijo kot model končne oblike prispevka. Prosimo, preberite in upoštevajte navodila, saj le tako lahko zagotovimo, da bo prispevek pripravljen za tisk.

Prispevek mora biti pripravljen v orodju MS Word, upoštevajoč spodnja navodila:

Končni pregled preden naložite prispevek na spletno stran

Ko ste pripravili vaš rokopis, prosimo, preverite črkovanje in slovnico, preverite, končni vizualni izgled prispevka in poskrbite, da se vaš prispevek ujema s slogom predstavljenim v zgornjih navodilih.

Navodila za oddajo prispevka

Vsi avtorji morajo oddati svoje povzetke z uporabo našega portala za nalaganje vsebin. http://papers.mib.si/event/1/

Prispevek oddate svoj povzetek tako, da izberete Call for Abstract -> Submit Abstract na levi strani menija.

Prijavite se s svojim uporabniškim imenom in geslom.

V primeru, da še niste registrirani kot avtor v našem sistemu pa se boste morali najprej registrirati s klikom na odebeljeno besedno zvezo na dnu strani, "create one here" in slediti navodilom za registracijo.

Po uspešni prijavi boste morali izpolniti naslednja polja za uspešno oddajo povzetek:

Naslov - Naslov prispevka;

Sklop – Izberete sklop: Scientific (znanstveni) Practice ali (praktični);

Znanstveni sklop: povzetek mora vključevati jasno teoretično osnovo, raziskovalno vprašanje, zasnova raziskave, metodologija, glavni rezultat in sklep; raziskava pomembna za razvoj vašega raziskovalnega področja.

Praktični sklop: povzetek naj na kratko opišite cilje predstavitve / predstavitev in podrobnosti ključnih trditev o spretnostih in dejavnostih, vključno s teorijo, metodologijo in vplivom na družbo.

Posebne zahteve za avdiovizualno področje - Vse sejne sobe bodo opremljene z osnovno avdiovizualno opremo (tj. LCD-projektor, prenosni računalnik, in mikrofon). Navedite dodatno posebno opremo, če je potrebno;

Vsebina - do 250 besed na abstract; povzetek ne sme vsebovati sklicevanja in naj bo napisan bodisi v pretekliku ali sedanjiku;

Vrsta predstavitve - Paper (predavanje) ali Workshop (delavnica);

Priložene datoteke - Predstavitve diapozitivov, drugih podpornih materialov. Datoteke lahko pripnete tudi po potrditvi vašega povzetka/abstracta. Prosim vstavite povzetek v polje, ki je namenjeno temu.

Primarni avtorji – Avtor prispevka. Dodate lahko že registriranega uporabnika, z uporabo funkcije “Search user” (iskanje uporabnika) ali določite novega avtorja.

So-avtorji - Co-Authors. Dodate lahko že registriranga uporabnika z uporabo funkcije "Search user” (iskanje uporabnika) ali določite novega avtorja.

Uvrstitev prispevka – Prispevek uvrstite v eno od kategorij na voljo, v tisto za katero mislite, da se prispevek vključuje.

Opombe - Morebitni komentarji, če je potrebno. Prosimo, še enkrat preverite informacije, ki ste jih posredovali. S klikom na "Send" (pošlji) nam boste posredovali informacije. Prejeli boste elektronsko sporočilo, ki vsebuje podatke, navedene zgoraj. Kontaktirali vas bomo po prgledu vaših podatkov. Vsaj en predavatelj vsakega sprejetega prispevka se mora registrirati na konferenci (Registration), da so avtorji lahko vključeni v končni program.