My favourite animal - Preprosto. Zmorem!
Paper

Presenter(s): Maja Kmecl
Presentation will be in Slovene language.

Pomembna dejavnika učenja tujega jezika angleščine na nižji stopnji sta želja po znanju in navdušenje nad jezikom. Učenci se na jezik odzivajo spontano, brez predsodkov in ravno zato je osvajanje jezika učinkovito. Pri tem moramo upoštevati, da mlajši učenci svet doživljajo celostno in v vsakdanjem življenju nimajo potrebe po izražanju v angleščini. Večinoma so dojemljivi za slušno podobo jezika in nimajo zavor, radi ponavljajo in posnemajo, hitro se učijo in tudi hitro pozabijo. Učenec mora biti središče dogajanja pri pouku in uporabljati jezik pri vsem, kar počne. Aktivnost mora pritegniti učenca, ga zabavati in učiti. Pri uri angleščine strmimo k čim večji govorni aktivnosti učencev, ki jo dosegamo z različnim oblikami dela (dvojice, skupine). Veliko vlogo pri tem igra primerno stopnjevanje aktivnosti glede na starost učencev. Tako kot se maternega jezika učimo z opazovanjem, poslušanjem in ponavljanjem, tako je tudi pri zgodnjem učenju tujega jezika bistveno ponavljanje ob različnih aktivnostih, ki spodbujajo učenca k sodelovanju. Ob izbiri aktivnosti ima učitelj ves čas v mislih, da so to učenci v procesu opismenjevanja. Namen prispevka je predstaviti načrtovanje aktivnosti (uporaba slikovnih kartic, igre, zgodbice, »branje«), povezanih s pridobivanjem besedišča in samozavesti na temo Živali, ki pripeljejo učenca do kratkega govornega nastopa z naslovom Moja najljubša žival (My favourite animal).