Lokacija

Konferenca "Talent Education 2020" se bo odvijala v modernih prostorih Domus Medica (Zdravniška zbornica Slovenije) na Dunajski cesti 162 v Ljubljani.

Dostop in parkiranje

Parkiranje je možno v garažni hiši Dunajski kristali. Garažna hiša ni last Zdravniške zbornice Slovenija, zato je parkiranje plačljivo.

Za dostop v Domus Medica se peljete čisto do konca garaže, kjer uporabite dvigalo do pritličja.

Dovoz z avtomobilom je iz Štukljeve ceste (poteka vzporedno s severno obvoznico v smeri zahod, izvoz Tomačevo). Vhod v parkirno hišo je na začetku novih objektov (rjavo-rdeče zgradbe).

V primeru, da nameravate priti z avtobusom LPP, pa priporočamo, da uporabite proge št. 6, 8, 11 ali 26 in izstopite na postajališču Smelt.

Če pa boste še bolj »eko« in se pripeljali s kolesom, se bo za vaše kolo našel prostor pred vhodom!